پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار امنیتی رهبر ایران در سخنرانی عید فطر

نماز عید فطر امسال را در ایران آیت الله علی خامنه ای برگزار کرد. رهبر ایران از اهمیت انتخابات سخن گفت و هشدار امنیتی داد. او گفت انتخابات در ایران مظهر مردم سالاری است اما درعین حال گفت دیدید و حس کردید و لمس کردید آن وقتی را که دشمن می خواهد از انتخابات علیه امنیت کشور سوء استفاده کند. نگرانی رهبر ایران دقیقا از چیست و چالش اصلی امنیتی برای ایران در آستانه انتخابات چه خواهد بود؟

فرناز قاضی زاده، بی بی سی، گزارش می دهد.