پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با پزشک ایرانی که چهره برتر جراحی سرطان پستان شد

اخیرا مجله علمی 'لنست' ( Lancet)، یک پزشک ایرانی را به عنوان چهره برتر جراحی سرطان پستان، معرفی کرده است. دکتر محمدرضا صفایی کشتگر با سه اختراع و ابتکار در زمینه تشخیص و درمان سرطان پستان، توانسته راه جدیدی برای کوچکتر کردن ابعاد جراحی این نوع سرطان و کوتاه کردن دوره درمان آن، ارائه کند.

علی همدانی، بی بی سی، گزارش می دهد.