پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظام بانکی ایران در شوک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

با اعلام رسمی خبر مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک های ایران، بار دیگر موضوع بازنگری در نظام مالی ایران مطرح شده است. خیلی ها می گویند نظام اقتصادی ایران شفاف نیست، حفره هایی هست که به فرصت طلبان اجازه می دهد، مبالغ هنگفت به جیب بزنند. در نبود روزنامه ها و احزاب آزاد، بیشتر وقتی این مسائل رو می شود که اختلافات سیاسی بالا می گیرد. سازمان شفافیت بین الملل که فساد مالى و سیاسى در كشورهاى جهان را بررسی می کند ایران را در رتبه های پایین این فهرست قرار داده است. اما مشکل اصلی کجاست و آیا راهی هست که بتوان جلوی این طور سوء استفاده ها را گرفت؟

مسعود آذر گزارش می‌دهد