پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صنایع نفت و گاز ایران

سرانجام بدهی پنج میلیارد دلاری هند به ایران همچنان مبهم است. این بدهی بابت نفتی است که ایران به هند فروخته و به دلیل تحریمها، نتوانسته پولش را دریافت کند. رسانه های ایران خبر های متناقضی از تسویه این بدهی منتشر کردند، از طرف دیگر در روزهای اخیر خبرهایی از اختلافاتی بر سر شیوه کار شرکت های چینی فعال در صنعت نفت ایران منتشر شده است.

علی قدیی گزارش می‌دهد