پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به عوامل اصلی و پیامدهای خشک شدن دریاچه اورمیه

نگین آذربایجان، دریاچه ارومیه، کم کم به یک نمکدان هشت میلیارد تنی تبدیل می شود. اکنون خشم اهالی منطقه در اعتراض به موجهایی که فرو می نشیند طغیان کرده است. شروع این ماجرا به سیزده به در امسال برمی گردد که عده ای از دوستداران محیط زیست، تجمع کردند، تجمعی که با آن برخوردی امنیتی شد و عده ای بازداشت شدند. اما چرا دریاچه اورمیه به چنین سرنوشتی دچار شده است؟

شهریار صیامی گزارش می‌دهد