پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشک شدن دریاچه ارومیه؛ چالشی زیست محیطی یا امنیتی؟

دریاچه ای که رو به خشکی می رود و معترضانی که خشمشان طغیان می کند. داستانی که شروعش به مدتی قبل بر می گردد اما صحنه هایی که دیروز ارومیه و تبریز، دو شهر بزرگ شمال غرب ایران، شاهدش بودند نشان می دهند که موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه پیش از تبدیل شدن به مشکلی زیست محیطی می تواند تبدیل به چالشی امنیتی برای حکومت ایران شود.

آیدین صالحی گزارش می دهد