پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختصاص بودجه برای آبرسانی به دریاچه ارومیه

در پی اعتراض های چند روز اخیر در بعضی از شهرهای شمال غربی ایران، قرار شد طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه پس از تعطیلات مجلس دوباره در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. همزمان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به تلویزیون دولتی گفت نهصد و پنجاه میلیارد تومان برای انتقال آب رودخانه های ارس و کردستان به دریاچه ارومیه اختصاص داده شده است.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد