پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'تحولات جهان عرب موقعیت ایران را تضعیف کرده است'

موسسه مطالعات استراتژیک در لندن می‌گوید تحولات اخیر جهان عرب یا به قول این موسسه بیداری اعراب، نشان داده که انسان برای زیستن تنها به نان نیاز ندارد. گزارش سالانه این موسسه که بررسی تحولات دنیا طی سال گذشته است، امروز منتشر شد. این گزارش می‌گوید تحولات جهان عرب موقعیت ایران را تضعیف کرده است.

کسری ناجی نگاهی دارد به این گزارش.