پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه‌اندازی اولین طرح بزرگ اقتصادی ایران در آسیای میانه

اولین طرح بزرگ اقتصادی ایران در آسیای میانه‌ در جنوب تاجیکستان راه‌اندازی شده. در مراسم راه‌اندازی نیروگاه سنگتوده-۲ که توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شده، رؤسای جمهوری تاجیکستان و ایران حضور داشتند. انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی بهره‌برداری از برق این نیروگاه آغاز شود.