پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عملیات لاله سیاه علیه صدها هزار کاربر ایرانی اینترنت

تقریبا یک ماه پس از آغاز حمله‌ای که کاربران اینترنت را در ایران هدف قرار داده بود، حالا ابعاد این عملیات بی سابقه مشخص شده. در این عملیات که لاله سیاه نام گرفته، به اطلاعات شخصی حدود ۳۰۰ هزار کاربر اینترنتی در ایران دستبرد زده شده. هکرها در یک حمله تمام عیار سایبری، گواهینامه‌های دیجیتالی شرکتی هلندی را جعل کرده و از این راه توانسته‌اند به گستردگی و به آسانی به اطلاعات صدها هزار کاربر در ایران دست یابند. ردی که آن‌ها از خود برجای گذاشته‌اند، پیام "جانم فدای رهبر" است که قبلا هم دستکم یکبار در حمله سایبری مشابه، استفاده شده. خواهید دید که چه فرد، گروه یا دولتی ممکن است مسئول چنین حمله‌ای باشد.

بررسی این موضوع را با گزارشی از فریبا صحرایی.