پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش میان اصولگرایان درباره بزرگترین اختلاس بانکی کشور

درگیریهای سیاسی بین جناح های اصولگرای ایران وارد بحث و جدل بر سر بزرگترین اختلاس بانکی در این کشور شده است. جناح مخالف دولت و بعضی نمایندگان منتقد، اتهامهایی علیه دولت و نزدیکان رئیس جمهوری وارد کرده اند. همزمان، جزئیات بیشتری از چگونگی این اختلاس نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومانی منتشر شده است.

امیر پایور گزارش می دهد