'بیمارستان‌های تهران در زمان بحران امکان خدمات رسانی نخواهند داشت'

حق نشر عکس oo
Image caption به گفته رئیس سازمان نظام پرستی، تعداد تخت‌های بیمارستانی ایران هم اکنون ۱۳۰ هزار تخت است

معاون درمان وزارت بهداشت ایران می گوید که با توجه به فرسودگی بیمارستانهای تهران در صورت وقوع بحران، این مراکز امکان خدمات رسانی خود را از دست می دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن امامی رضوی روز سه شنبه ۲۲ شهریور گفت: "بحث فرسودگی بیمارستان های شهر تهران امر بسیار مهمی است و نیاز به بازسازی دارد."

به گفته آقای امامی رضوی، پیش بینی می شود که ۳ هزار تخت بیمارستانی جایگزین تخت های فرسوده در بیمارستان های امام خمینی، شریعتی و شهدا می شود.

او همچنین گفت که پروژه مقاوم سازی بیمارستان سینا که ۲۰ سال طول کشیده تا پایان سال ۹۰ افتتاح می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: "در هنگام بحران، بیمارستان‌های صحرایی معنای خود را پیدا می کنند و در همین راستا نیز تاکنون ۳۰ بیمارستان صحرایی افتتاح شده است."

پیش از این رئیس کل سازمان نظام پرستاری در بهار امسال گفته بود که قرار است تا پنج سال آینده ۲۵ تا ۳۰ هزار تخت بیمارستانی به تعداد تخت های بیمارستانی اضافه شود چرا که ایران به این تعداد تخت نیاز دارد.

به گفته آقای جواد میرزابیگی، تعداد تخت‌های بیمارستانی در سال ۱۳۸۹، ۱۱۰ هزار تخت بود که در سالجاری به ۱۳۰ هزار تخت افزایش یافته است.