پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

منابع پرداخت یارانه‌ها ۹ ماه بعد از آغاز حذف یارانه‌ها

در روزهای اخیر، موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران، خبرساز شده. از یک طرف، مجلس می‌گوید دولت نمی‌تواند کسب درآمد کند، از طرف دیگر، دولت گفته می تواند یارانه‌ها را سه برابر کند.

علی قدیمی نگاهی کرده به منابع پرداخت یارانه‌ها ۹ ماه بعد از آغاز حذف یارانه‌ها.