پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت چهار نفر دیگر از اساتید موسسه علمی آزاد بهائیان در ایران

خانه حقوق بشر ایران از بازداشت چهار نفر دیگر از اساتید موسسه علمی آزاد بهائیان خبر داده است. خرداد ماه امسال، وزارت علوم ایران فعالیت این دانشگاه را غیر قانونی اعلام کرد و خواستار برخورد قضایی با مسئولان آن شد. چهار ماه پیش نیز شماری از مسوولان این دانشگاه بازداشت شدند که گفته می شود محاکمه آنها نزدیک است.

محمد منظرپور از واشنگتن گزارش می دهد