پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرگ دلخراش یک خرس ماده و دو توله‌اش در ایران

صحنه های دلخراش مرگ یک خرس ماده و دو توله اش در ایران که به تازگی و به طور گسترده بر روی اینترنت منتشر شده، با اعتراض شدید طرفداران حقوق حیوانات در ایران مواجه شده است. طرفداران محیط زیست علاوه بر انتقاد از عدم حفاظت دولتی از منابع طبیعی، به شیوه کشته شدن این حیوانات و عدم برخورد با متخلفان نیز معترض هستند.

علی همدانی گزارش می دهد،

برخی تصاویر این گزارش ممکن است آزار دهنده باشد.