پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاطرات زندان هوشنگ اسدی با آیت‌الله خامنه‌ای

هوشنگ اسدی خاطراتی از زمانی را که با آیت‌الله خامنه‌ای در یک سلول زندانی بوده‌اند بازگو می کند.