پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی بی‌بی‌سی فارسی با شهرام ناظری

شهرام ناظری معتقد است "در این روزگاری که جامعه ایران سیاست زده است و کارهای فرهنگی هم تحت تاثیر شعارهای سیاسی قرار گرفته هنرمند باید پیامش را با هنرش منتقل کند."