پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی ایران از استقرار سامانه پدافند موشکی ناتو در ترکیه

ایران می‌گوید استقرار سامانه راداری ناتو در ترکیه ضروری نیست. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه پس از دیدار با همتای ارمنی‌اش گفت این سامانه پدافند موشکی ناتو ایران را نگران کرده. ظاهراً با افزایش حضور نظامی آمریکا و ناتو در اطراف ایران، احساس ناامنی این کشور بیشتر شده، که بخشی از آن را با نمایش قدرت نظامی جواب می‌دهد.

گزارشی ببینیم از مجید خیام دار.