پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابعاد داخلی و بین‌المللی سفر احمدی‌نژاد به نیویورک

محمود احمدی نژاد با دو نفر از جنجالی ترین دستیارانش یکبار دیگر راهی آمریکا شده تا در نشست سازمان ملل متحد، شرکت کند. سفری که نمونه های پیشین آن نگاههای زیادی را در جهان به خود جلب کرد. ولی این بار نگاهها در داخل ایران بیش از گذشته به این سفر است. آقای احمدی نژاد افرادی را با خود همراه کرده که از طرف طیف منتقد او در حاکمیت به عنوان "سردمداران جریان انحرافی" شناخته می شوند. جریانی که بر خلاف انتظارها در برابر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران زبان به چون و چرا گشوده و حتی تلاش کرده تا اقتدار رهبری را به چالش بکشد.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد