پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش چشم‌انداز جهانی تولید و قیمت نفت

سالهاست که صحبت از پایان نفت جهان و استفاده از انرژیهای جایگزین است ولی آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا می گوید در ۲۵ سال آینده، سوختهای فسیلی همچنان منبع اصلی تامین انرژی جهان خواهد بود. از سوی دیگر، طبق همین گزارش که امروز منتشر شد، تولید نفت ایران برخلاف بیشتر کشورهای تولیدکننده نه تنها بیشتر نخواهد شد بلکه کمتر از رقم امروزش خواهد بود.

امیر پایور گزارش می‌دهد