پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوازخوانی یک راننده تاکسی در تهران

این روزها، شبکه های اجتماعی مملو از محتویات و فیلم هایی است که شهروندان خبرنگار تهیه شان می کنند. زیاد پیش آمده که این فیلم ها و گزارش های به ظاهر غیر حرفه ای، سبب کشف استعدادهایی شده که پیش از آن راهی برای بروز هنر خود نداشتند.

علی همدانی گزارش می‌دهد