پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد ایران از کم کاری چینی ها در توسعه پارس جنوبی

با پا پس گذاشتن کمپانی‌های بزرگ از میدان‌های نفت و گاز ایران، حالا یک شرکت چینی هم انجام پروژه‌هایش را در میدان گازی پارس جنوبی عقب انداخته. ایران گفته اگر این شرکت چینی به تعهداتش پایبند نباشد، پروژه را به پیمانکاران ایرانی واگذار می‌کند.

سعید توفیقی گزارش می‌دهد.