پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزادی دو آمریکایی زندانی در ایران

دو آمریکایی زندانی در ایران آزاد شدند. شین باور و جاش فتال که مرداد سال ۸۸ دستگیر شده بودند ساعاتی پیش تهران را به مقصد عمان ترک کردند. وکیل آنها می گوید عمان وثیقه یک میلیارد تومانی آنها را پرداخت کرده است.

نادر سلطانپور، بی بی بی، گزارش میدهد.