پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد شدید شهروندان آزاد شده آمریکایی از دولت ایران

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، می گوید گفته های دو تبعه آمریکایی آزاد شده واقعیت ندارد و به گفته او آنها حرف های ارباب هایشان را تکرار می کنند. دو جوان آمریکایی که هفته گذشته از زندان اوین آزاد شدند گفته اند گروگان دولت ایران بودند و آنها را به دلیل این که آمریکایی بوده اند ۷۸۱ روز در بازداشت نگه داشته اند. آنها می گویند در زندان اوین بارها صدای شیون زندانیانی را شنیده اند که کتک می خورده اند.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.