پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدیر عامل بانک ملی استعفا داد؛ مدیر عامل بانک صادرات برکنار شد

درحالی که نامه استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در مجلس می‌چرخد، کمیته‌ای دولتی، به نام کمیته منتخب بررسی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، خواسته مدیران بانک‌های درگیر ماجرا برکنار شوند. مدیر کل بانک ملی شخصا استعفا نامه‌ای نوشت و کنار رفت. اما مدیر کل بانک صادرات داستان دیگری دارد. علی محمد جهرمی که زمانی معمار اقتصادی دولت احمدی نژاد نام گرفته بود در حالی که بیشتر از دیگران مقصر شناخته شده به استعفا تن نمی دهد ... چرا کمیته دولتی رسیدگی به این پرونده جنجالی حالا تصمیم گرفته مدیران عالیرتبه را برکنار کند؟ چرا علی محمد جهرمی کنار نمی رود؟

گزارش از امیر پایور.