پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'نفس کشیدن در اهواز از هر جای دیگر دنیا خطرناک تر است'

نفس کشیدن در اهواز از هر جای دیگر دنیا خطرناک تراست. این را سازمان بهداشت جهانی می‌گوید. این خطر یعنی احتمال افزایش ناراحتی‌های تنفسی و قلبی. این آلودگی از کجا آمده و راه‌های کاهش آسیب هایش چیست؟

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.