پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیچید‌گی‌های پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ایران

هرچه اطلاعات بیشتری درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ایران منتشر می شود، نام افراد بیشتری در این باره مطرح می شود. در تازه ترین گزارشها، رسانه های داخلی ایران اسنادی را منتشر کرده اند که گفته می شود، نشان از ردپای کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در این پرونده دارد. خودداری از بازگشت محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی هم بر پیچیدگی این پرونده افزوده است. مردی که بر سر این پرونده استعفا داد. از طرفی دیگر رییس کل بانک مرکزی ایران می گوید که اگر شیوه صدور اعتبار اسنادی تغییر نکند و سیستم نظارتی تقویت نگردد، احتمال سوء استفاده های مشابه پرونده اخیر بازهم وجود دارد.