پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدودیت‌ها در کردستان عراق برای فعالان حقوق بشری ایرانی

در سالهای اخیر بسیاری از فعالان مدنی ایران که عرصه را برای فعاليت های خود در کشور تنگ ديده اند، وطنشان را ترک کرده و به خارج از کشور پناه برده اند. اخیرا کردستان عراق نيز میزبان برخی از فعالان حقوق بشری کرد ایرانی بوده است. اما برخی از این آنها می گویند در کردستان عراق با محدودیتهای زیادی برای بر پایی اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران روبرو هستند.

ژیار گل گزراش می دهد