پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع وی‌پی‌ان از سوی مسئولان فیلترینگ در ایران

وزیر ارتباطات ایران گفته، استفاده از وی‌پی‌ان غیرقانونی است و نهادهای مسئول فیلترینگ، دستور قطع آن را داده‌اند. وی‌پی‌ان یکی از روش‌هایی است که بعضی کاربران از آن برای عبور از فیلترینگ استفاده می‌کنند. اما کاربردهای دیگر وی‌پی‌ان چیست؟

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد