پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش هزینه پروازهای داخلی ایران

امسال با آغاز حذف یارانه ها و افزایش چهار برابری قیمت سوخت هواپیما، هزینه شرکت های هواپیمایی ایران در پرواز های داخلی بیشتر شده و این در حالی است که این شرکت ها برای بهبود کیفیت و ایمنی زیر فشار مجلس و مقام های هواپیمایی هستند. امروز کمیسیون عمران مجلس ایران اعلام کرد با آنکه امسال قیمت بلیت هواپیما افزایش یافته اما این اضافه درآمد تنها انعکاس تورم در قیمت بلیت هواپیما بوده و پولی برای بهبود خدمات یا نوسازی ناوگان این شرکت ها نیست. علی قدیمی نگاهی کرده به وضعیت شرکت های هواپیمایی داخلی ایران نزدیک به یک سال بعد از حذف یارانه ها.