پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جمع‌آوری ماهواره‌ها؛ برخورد پلیس و افزایش انتقادها

چند ماه بعد از شدت گرفتن برخورد پلیس ایران با دارندگان دیش ماهواره، امروز فرمانده پلیس ایران از توقف این برخوردها در تهران خبر داده است. اسماعیل احمدی مقدم گفته پلیس تلاش می کند کمترین اصطکاک را با مردم داشته باشد.

علی قدیمی گزارش می‌دهد