پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع همکاری یاتا با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین نهاد بین المللی تسهیل کننده حمل و نقل هوایی در جهان اعلام کرده است که همکاری خود را با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران متوقف کرده است. "یاتا" یا انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی به بی‌بی‌سی فارسی گفته به دلیل تحریمهای آمریکا به همه داد و ستدهای مالی خود با ایران ایر پایان داده است. پیش از این هم به دلیل تحریمها، ایران ایر قادر نبود از بسیاری از ساده ترین خدمات بانکی استفاده کند. آیا با فشار بیشتر تحریمها بخت از همایی که زمانی از شرق تا غرب بال گشوده بود، برگشته؟ یا همین که ناوگان هوایی ایران هنوز زیر این همه فشار زمین گیر نشده خود، دستاوردی برای حکومت است.

امیر پایور گزارش می‌دهد