پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح ممنوعیت سوار کردن کودکان بر ترک موتورسیکلت‌ها در ایران

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران گفته سوار کردن بچه های زیر ۱۲ سال ترک موتور سیکلت ها ممنوع می شود. اسکندر مومنی گفته این طرح از دو ماه دیگر به اجرا در می آید. همچنین موتورسوارها بار هم نمی توانند حمل کنند. چقدر این عملی است؟

فرزاد کاظم زاده گزارش می‌دهد