پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله آمریکا به طالبان و رابطه ایران و افغانستان

در پی حمله آمریکا به افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان فصل تازه ای در روابط ایران و افغانستان گشوده شد. ایران که پیش از آن میزبان میلیون ها پناهنده افغان بود فعالانه در تلاش ها برای تشکیل دولت تازه ای در افغانستان شرکت کرد و بعد روابط سیاسی و اقتصادی اش با این کشور را گسترش داد اما این همه ماجرا نیست و روابط دو همسایه فراز و نشیب های بسیاری داشته. مهین شفائی در گزارش اش نگاهی دارد به روابط افغانستان و ایران در ده سال گذشته.