پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انگیزه ایران از 'طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن' چه می‌تواند باشد؟

طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا همچنان در صدر خبرهای این دو کشور است. این طور که دولت آمریکا گفته، مردی ایرانی-آمریکایی به دستور تهران از قاچاقچیان مکزیکی کمک می گیرد برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن. طرحی که بسیاری آن را نقطه عطفی در تغییر نگرش واشنگتن به حکومت ایران می دانند. اما کم نیستند کسانی که جزییات این طرح را زیر سوال برده اند و می گویند انگیزه ایران از ترور سفیر عربستان در واشنگتن چه می تواند باشد. گزارش از محمد منظرپور در واشنگتن.