پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش احمد شهید به سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

نحوه رفتار با فعالان سیاسی و مدنی، برخورد با روزنامه نگاران و هنرمندان، محدودیت آزادیهای فردی و حقوق زنان ... اینها تنها بخشی از سرفصلهای گزارش احمد شهید است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، که ۴ ماه پیش به این سمت منصوب شد. او بارها خواست به ایران سفر کند و یا در خارج از کشور با مقامهای دولتی ملاقات کند اما چنین نشد. او می‌گوید ایران نه تنها به معیارهای جهانی حقوق بشر پایبند نیست بلکه قانون اساسی خود را هم نقض می‌کند. اهمیت این گزارش و بار حقوقیش چیست و نهایتا چه سرانجامی میتواند داشته باشد؟

بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد