پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار امیر مکه نسبت به ایجاد ناآرامی در مراسم حج

تنش در روابط ایران و عربستان در حالی بالا گرفته که دهها هزار زائر ایرانی خود را برای شرکت در مراسم سالانۀ حج آماده می کنند. در آستانۀ حج امسال، امیر مکه نسبت به ایجاد ناآرامی در این مراسم هشدار داده است. این اولین مراسم حج تمتع در پی موج ناآرامی در جهان عرب است.

مجید خیام دار گزارش می دهد