پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیت‌الله خامنه‌ای: احتمال حذف پست ریاست جمهوری در آینده

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران می گوید که اگر نظام پارلمانی که نخست وزیر رشته کار را در دست دارد، بهتر باشد، نظام سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر می کند. به عبارت دیگر، با عملی شدن این طرح عالی ترین مقام اجرایی کشور وجود نخواهد داشت، مقامی که مردم آنرا با رای مستقیم انتخاب می کند. بلکه نمایندگان مجلس می توانند، شخصی را از میان خود به عنوان نخست وزیر انتخاب کنند. انتخابات ریاست جمهوری بارها با مشارکتی گسترده و رقابتی شدید همراه بوده است. ضمن آن هم همیشه حرف از اختلاف نظر رییس جمهوری با رهبر در مقاطع مختلف مطرح بوده است.

علی فولادی گزارش می‌دهد