پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف درباره اصلاح قانون کار در ایران

با داغ شدن بحث درباره اصلاح قانون کار در ایران، بعضی فعالان کارگری می گویند اصلاح این قانون به نفع کارگران نیست. بعضی از کارفرمایان هم معتقدند اصلاحیه جدید دست و پای آنها را بیشتر از گذشته می بندد.

سعید توفیقی در گزارش اش می گوید کارگران و کارفرمایان ترجیح می دهند به جای اصلاح قانون همان قانون قبلی کامل اجرا شود.