پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاسخ رئیس‌جمهوری ایران به اتهام‌های آمريکا

جنگ لفظی ایران و آمریکا سرِ طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا بالا گرفته. واکنش های ایران متفاوت و در مواردی متناقض بوده. وزیر خارجه ایران دیروز گفت کشورش حاضر است ادعاهای آمریکا علیه ایران را بررسی کند، اما ساعاتی بعد، محمود احمدی نژاد گفت لزومی برای انجام چنین تحقیقی نمی بیند. در تازه ترین مورد، ساعاتی پیش بریتانیا اعلام کرد اموال 5 ایرانی مرتبط با این پرونده را مسدود کرده.

فرداد فرحزاد و آخرین ها.