پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی اختصاصی با احمد شهید

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران می گوید که آنچه منتشر شده مواردیست که بدون شک اتفاق افتاده و او این گزارش را پیش از انتشار در اختیار مقامهای ایران قرار داده بوده است. آقای احمد شهید در گفتگوی اختصاصی با بهمن کلباسی، خبرنگار بی‌بی‌سی در نیویورک، به اظهارات رئیس قوه قضائیه ایران که گزارش او سخیف، ناصحیح و غیر مستند توصیف کرده بود، پاسخ داد.