پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی اختصاصی با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، گفته های رییس قوه قضاییه ایران درباره گزارشش را رد کرده است. صادق لاریجانی گفته بود این گزارش سخیف و بی ارزش است. احمد شهید می‌گوید گزارشش را پیش از انتشار در اختیار مقامهای ایران قرار داده بود.

بهمن کلباسی، خبرنگار بی‌بی‌سی در نیویورک، با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، گفت‌وگوی اختصاصی انجام داده است.