پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو طرح استیضاح و یک استعفا در مجلس ایران

مجلس ایران همزمان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و تقاضای استعفای یک نمایندۀ تهران در اعتراض به عدم سؤال از رئیس جمهوری را اعلام وصول کرده است. در همین حال، طرح استیضاح وزیر نیرو هم به هیئت رئیسۀ مجلس داده شد. بعد از کش و قوسهای فراوان در روابط مجلس و دولت ایران، ظاهراً این دو وارد یک دوره پرتنش دیگر شده اند.

مجید خیام دار گزارش می دهد