پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تعداد متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل ایران و مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته که شمار متهمان این پرونده سه برابر شده، بیست نفر دیگر بازداشت شده اند و روشن شده که پای یک شبکه هم درمیان است. برخلاف گذشته آقای اژه ای درباره میزان ارتباط این شبکه با مقامهای دولتی سخنی نگفته ولی تاکید کرده که فشارهایی زیادی از جهتهای مختلف برای اثر گذاشتن بر این پرونده اعمال می شود. پیش از این رهبر ایران خواسته بود تا ضمن برخورد با عاملان این پرونده، موضوع، در میان جناحهای سیاسی کش پیدا نکند. در عین حال استیضاح وزیر اقتصاد ایران در مجلس اعلام وصول شده. پرونده ای که در ایران زلزله ای اقتصادی به پا کرد به کجا رسیده است و چه مسیری را طی می کند.

گزارشی از مجید خیام دار