پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گردهمایی درباره اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ در دانشگاه آکسفورد

این هفته دانشگاه آکسفورد محل برگزاری گردهمایی درباره اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ بود. در این گردهمایی، بر اساس تحقیقاتی که یک وکیل بلندپایه بین المللی انجام داده، گفته شد، سال ۶۷ بین چهار هزار تا هفت هزار زندانی سیاسی، در ایران اعدام شدند.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد