پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی نوبت شما با هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگویی با بهمن کلباسی به پرسش های مخاطبان برنامه نوبت شمای تلویزیون فارسی بی بی سی پاسخ داد.