انتقاد از 'بازی موش و گربه' هیات رئیسه مجلس با طراحان سئوال از احمدی نژاد

مجلس حق نشر عکس Isna
Image caption نمایندگان امضا کننده طرح سئوال از رئیس جمهور هیات رئیسه را متهم می کنند که سعی دارد تا این طرح اعلام وصول نشود.

در پی منتفی شدن طرح سئوال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، نماینده سنندج، هیات رئیسه مجلس را متهم کرده که "بازی موش و گربه با طراحان سئوال از رئیس جمهور راه انداخته است."

عبدالجبار کرمی، نماینده سنندج در مجلس، به خبرآنلاین گفته که هیات رئیسه مجلس وقتی "طراحان (سئوال از رئیس جمهور) سه نفر را به امضا کنندگان اضافه کرده و آن را به حد نصاب می رسانند، هیات رئیسه سه نفر را کم می کند و باز می گوید که حد نصاب ندارد. اما این بازی موش و گربه تا کی باید ادامه یابد؟"

به گفته آقای کرمی، "تلاش پیاپی (هیات رئیسه) برای کم کردن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور نشان دهنده تمسخر نمایندگان از سوی هیات رئیسه است."

نماینده سنندج گفته که همه ۸۵ نماینده امضا کننده به او گفته اند که امضایشان را پس نگرفته اند و بنابراین "یا هیات رئیسه دروغ می گوید که تعداد امضاها ۶۹ تا شده یا برخی از این نمایندگان رویکردی منافقانه دارند."

طرح سوال از آقای احمدی نژاد، تیر ماه گذشته با امضای ۱۰۰ نماینده به هیات رئیسه مجلس هشتم ارائه شد، ولی هیات رئیسه آن را در دستور کار قرار نداد و هفته گذشته اعلام شد که با انصراف شماری از امضاکنندگان، بررسی طرح سوال از آقای احمدی نژاد منتفی شده است.

به گفته آقای کرمی، از میان ۱۰۰ نماینده امضا کننده طرح سئوال فقط ۱۴ نفر امضایشان را پس گرفته بودند و "تلاش های هیات رئیسه باعث شد تا دیگر نمایندگان نیز قید امضا ذیل این طرح را بزنند."

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان سوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان پاسخ بدهد.

با توجه به عضویت ۲۹۰ نماینده در مجلس ایران، وجود حداقل ۷۳ امضا برای احضار رئیس دولت و طرح سوال کفایت می کند.

در اعتراض به عدم وصول طرح سئوال از رئیس جمهور، علی مطهری، نماینده تهران استعفا کرده و قرار است هفته آینده استعفای وی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.

آقای مطهری بعد از اعلام منتفی شدن طرح سئوال به کم شدن تعداد نمایندگان امضا کننده طرح، گفته که نمایندگان برای پس گرفتن امضا تحت فشار بودند.

آقای کرمی نماینده سنندج گفته که "هدف از سئوال از رئیس جمهور حفظ آبروی مردم و مجلس است نه بی آبرو کردن دولت و رئیس جمهور. ما به دنبال زهر چشم گرفتن از رئیس جمهور یا خوار کردن او نیستیم."

نماینده سنندج تاکید کرده که امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور می خواهند که "آقای احمدی نژاد به دلیل سمت حقوقی شان پاسخگوی مجلس باشند تا مشخص شود که مجلس در راس امور است."

به گفته وی "در حال حاضر دولت ادعا دارد که خودش در راس امور است در حالی که این موضوع مغایر قانون اساسی و دموکراسی است و روحیه دیکتاتور مابانه دولت را نشان می دهد."

مطالب مرتبط