پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، به ایران

رئیس اقلیم کردستان عراق امروز برای دومین بار به ایران سفر کرد. سفری پس از بالا گرفتن تنش میان حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک و سپاه پاسداران ایران. حالا مسعود بارزانی می گوید کردستان عراق و ایران شاخه های یک درخت هستند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران هم گفته اقلیم کردستان عراق کمک کرده تا موضوع پژاک با گفت گو و توافق حل شود. اما چنین دیدارهایی برای ایران و دولت اقلیم کردستان عراق چه اهمیتی دارد و دو طرف در روابط شان دنبال چه چیزی هستند؟

مسعود آذر گزارش می‌دهد