پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معاون رئیس جمهوری ایران: سیاست تنظیم خانواده مروج فرهنگ غرب است

معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان می گوید سیاست تنظیم خانواده مروج فرهنگ غرب است و درس‌های مربوط به آن باید از واحدهای دانشگاهی حذف شود. این اولین بار نیست که حکومت ایران از برنامه های کنترل جمعیت انتقاد می کند. ایران از کشورهایی است که سیاستهایش در کنترل جمعیت در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی موفق بوده است.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد