باهنر: طرح سوال از احمدی نژاد رسمیت یافت

مجلس ایران حق نشر عکس fars
Image caption چهار نفر از نمایندگانی که طرح سوال از رئیس جمهور را پس گرفته بودند در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و یک نماینده جدید نیز این طرح را امضا کرده است

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد که طرح سوال از رئیس جمهور "رسمیت یافته" و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای باهنر در جلسه علنی یکشنبه ۸ آبان (۳۰ نوامبر) گفت که تعداد امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در حال حاضر به عدد ۷۴ رسیده است.

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، احضار رئیس جمهور به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، با امضای حداقل یک چهارم نمایندگان (۷۳ نفر) امکانپذیر خواهد بود.

پیش از این هیات رئیسه مجلس از تجدید نظر تعدادی از امضاکنندگان طرح سوال از آقای احمدی نژاد و کاهش امضاهای این طرح به عدد ۶۹ خبر داده بود.

سایت خبرآنلاین امروز نوشته است که چهار نفر از کسانی که امضایشان را از طرح سوال از رئیس​ دولت پس گرفته بودند، دوباره آن را امضا کرده اند و به علاوه، یک نماینده دیگر نیز طرح را امضا کرده است.

در پی رسمیت یافتن طرح سوال از رئیس جمهور، علی مطهری نماینده تهران، که در اعتراض به عدم بررسی این طرح در مجلس استعفای خود را تقدیم هیات رئیسه کرده بود، امروز به خبرگزاری خانه ملت گفت که استعفایش را پس گرفته است.

خانه ملت همچنین اظهارات حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس را منتشر کرده که گفته طرح سوال از رئیس جمهور در جلسه هیأت رئیسه بررسی می شود تا "روال قانونی خود را طی کند".

وی افزوده است: "هیأت رئیسه مجلس امروز تصمیم می گیرد که طرح سوال از رئیس جمهور را به کدام یک از کمیسیون های تخصصی جهت بررسی ارجاع دهد و بعد از آنکه این کمیسیون درباره طرح سوال اعلام نظر کرد، مراحل بعدی طبق آیین نامه داخلی طی خواهد شد."

روال قانونی سوال از رئیس جمهور

طبق آئین نامه داخلی مجلس، طرح سوال از رئیس دولت پس از تحویل به هیات رئیسه، بدون نیاز به اعلام وصول مستقیما به کمیسیون تخصصی مرتبط فرستاده می شود.

کمیسیونی که سوال را دریافت می کند، موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سوال‏ کنندگان، به بررسی آن بپردازد.

اگر پس از گذشت یک هفته هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس قوه مقننه موظف است متن سوال آنان را در اولین جلسه علنی مجلس بخواند و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند.

رئیس جمهور وظیفه دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال، در جلسه علنى حاضر شود و به نمایندگان پاسخ دهد، مگر آنکه به تشخیص مجلس، "عذری موجه" داشته باشد.

ابهام در موضع آیت الله خامنه ای

طرح سوال از رئیس جمهور، در ۵ تیر ماه گذشته با ۱۰۰ امضا تقدیم هیات رئیس مجلس شد.

پس از تقدیم این طرح، عده ای از نمایندگان در مورد احتمال عدم موافقت آیت الله خامنه ای با احضار محمود احمدی نژاد سخن گفتند و هیات رئیسه مجلس از قرار دادن این طرح در دستور کار و ارسال آن به کمیسیون مرتبط خودداری کرد.

در ۲۳ مهرماه گذشته فاش شد که علی مطهری، از جمع آوری کنندگان اصلی امضا برای سوال از آقای احمدی نژاد، در نامه ای به آیت الله خامنه ای از او خواسته است تا "دست مجلس را در موضوع سوال از رئیس جمهور باز بگذارد".

به گفته آقای مطهری، رهبر ایران پاسخی به این نامه نداده بود و این نماینده، سکوت رهبر را "دلیل رضایت و لااقل بی نظری" او در مورد سوال از رئیس جمهور تلقی کرده بود.

چهار روز بعد، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران گفت که "بزرگان نظام"، "کش دادن" ماجرای سوال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح ندانسته اند.

پس از آن محمد دهقان یک عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد که ۲۹ نماینده امضای خود را برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد پس گرفته اند گفته شد که این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نخواهد شد.

با این حال، حامیان طرح سوال از رئیس جمهور مجددا به جمع آوری امضا برای این طرح پرداختند و نهایتا امروز با تکمیل امضاهای مورد نیاز، این طرح را به هیات رئیس مجلس فرستاده اند.

مطالب مرتبط